Магістерські програми з дофінансуванням від ЄС в Академії Леона Козьмінського - Univer PL
Академія Леона Козьмінського аудиторія

Магістерські програми з дофінансуванням від ЄС в Академії Леона Козьмінського

Освіта в Польщі
Проголосуйте!
0 / 0

Академія Леона Козьмінського відкриває набір на сучасні магістерські програми з економічних напрямків. Майже 75% вартості  навчання покривається за рахунок коштів ЄС!

 

Економіка охорони здоров’я та Big Data Analytics (HEBDA)

Мова навчання: англійська
Тривалість навчання: 2 роки (4 семестри)
Вартість навчання за семестр:  2900 zł
Це унікальна у Польщі англомовна  програма дуального практичного навчання. Її мета –  підготовка фахівців, що матимуть знання та навички у сфері сфері аналізу даних, з особливим акцентом на дані про здоров’я у фармацевтичній промисловості та інших суміжних галузях.

Студенти цього напрямку вивчатимуть:

 • економіку здоров’я як сферу науки та її зв’язок з іншими дисциплінами;
 • функціонування ринків та суб’єктів господарювання (наприклад, виробників медичних виробів, закладів охорони здоров’я та інститутів державного управління) у мікроекономічній, макроекономічній, регіональній, міжнародній та глобальній перспективі, включаючи внутрішній ринок Європейського Союзу;
 • вплив глобалізації на функціонування суб’єктів господарювання та потенційні епідеміологічні загрози;
 • умови діяльності суб’єктів господарювання в Європейському Союзі, в тому числі суб’єктів сфери охорони здоров’я;
 • прогнозування та моделювання бізнес-процесів з використанням прогнозного моделювання та алгоритмів прийняття рішень (наприклад, побудова моделі ефективності лікування для медичних технологій);
 • методи та інструменти, які використовуються для отримання та аналізу даних.

Дуальна  форма навчання означає його практичний характер –  навчання буде проходити одночасно у вигляді дидактичних занять в ALK і практичних занять у провідних роботодавців у сфері охорони здоров’я.
Програма навчання передбачає  візити у відділи досліджень та розвитку польських інноваційних підприємств: у фармацевтичній компанії та на виробництво медичних препаратів, а також у візити до Комітету з питань охорони здоров’я Сейму Республіки Польща та Міністерства охорони здоров’я.  Також передбачено дві закордонні поїздки: до Європейського парламенту та до Європейської реєстраційної агенції EMA, що базується в Амстердамі. Найкращі студенти поїдуть на іноземні стажування.

Викладачі напрямку  – вчені провідних зарубіжних академічних центрів, у тому числі з Hochschule Neubrandenburg, Університету штату Іллінойс, Національного та Каподістрійського університетів Афінського університету, Університету Лунд, Університету Йорка, Університету Етвеша Лоранда та Люблінського університету.

Основні предмети:

 • вступ до економіки охорони здоров’я;
 • епідеміологія;
 • біостатистика;
 • системи охорони здоров’я в Європейському Союзі;
 • моделі фінансування охорони здоров’я;
 • статистичні методи в охороні здоров’я;
 • економіка здоров’я;
 • методологія економічного моделювання в охороні здоров’я;
 • бази даних охорони здоров’я;
 • конфіденційність даних і безпека;
 • штучний інтелект в охороні здоров’я;
 • прогностичне моделювання в охороні здоров’я;
 • аналіз великих даних;
 • розширені статистичні методи для аналізу реальних світових даних;
 • сучасна економіка;
 • імітаційні ігри для прийняття рішень;
 • економічне моделювання;
 • математична економіка;
 • економіка менеджменту;
 • соціальна економіка;
 • глобальна економіка;
 • система соціального та медичного страхування;
 • економічне право Європейського Союзу;
 • доступ до ринку фармакології;
 • аналітика даних в агентстві HTA;
 • аналітика даних у постачальника послуг охорони здоров’я.

Випускники зможуть працювати:
– у компаніях, що займаються організацією та фінансуванням медичних послуг;
– у компаніях, що займаються виробництвом або розповсюдженням технологій охорони здоров’я.

Для вступу необхідно буде скласти іспит (онлайн-тест)  та надати сертифікат, що підтверджує знання англійської мови, наприклад, FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, виданий Кембриджським університетом; IELTS (> = 6,0 балів); TOEFL IBT (> = 87 балів); TOEIC (не менше 700 балів); LCCI (англійська для бізнесу – рівень 2, 3, 4); Лондонський тест на сертифікати англійської мови (PEARSON) – рівень 3, 4, 5.

 

Управління розвитком бізнесу – позиція власника

Мова навчання: польська
Тривалість навчання: 2 роки (4 семестри)
Вартість навчання за семестр:  2150 zł

Цей напрямок підійде тим, хто збирається  взяти на себе ключові функції на підприємствах (малий/середній бізнес), а також власникам бізнесу, наступникам власників. Програма навчання була розроблена відповідно до інноваційної методології вирішення проблем власника. На заняттям студенти аналізуватимуть та вирішуватимуть кейси, що відображають реалії польського ринку,  використовуючи сучасні методи – ігрові рішення, симуляції, ERP, CRM-системи, системи управління процесами, сучасні бухгалтерські та фінансові рішення.

Студенти цього напрямку отримають знання, навички та соціальні компетенції у сферах:

 • комплексного, аналітичного, системного управління бізнесом;
 • використання новітніх технологій управління та власності (системи ERP, системи управління процесами, аналіз управлінських показників, управління провайдерами ІТ-послуг, маркетинг, юридичні послуги та HR);
 • управління змінами;
 • управління проектами;
 • управління командою;
 • виявлення, аналіз і вирішення проблем, пов’язаних з веденням підприємства в довгостроковій і короткостроковій перспективі.

Основні предмети:

 • економіка управління;
 • правові аспекти ведення бізнесу;
 • КСВ та соціальне підприємництво;
 • аналіз організації;
 • цифрове перетворення;
 • керівництво;
 • стратегічний аналіз компанії;
 • впровадження програм управління персоналом;
 • управління брендами та комунікаційні стратегії;
 • управління проектами та бізнес-процесами;
 • впровадження організаційних рішень;
 • розвиток компаній на міжнародних ринках;
 • операційний менеджмент;
 • аналіз психосоціального потенціалу організації;
 • аналіз основних організаційно-ділових структур;
 • аналіз функціональних маркетингових програм та управління персоналом;
 • аналіз вартості компанії;
 • прийняття рішень і вирішення конфліктів;
 • управління інфраструктурою організації;
 • управління продажами;
 • управління змінами;
 • організація портфеля стратегічних проектів;
 • управління цінностями підприємства;
 • правові форми бізнесу та їх переваги;
 • придбання капіталу, злиття та поглинання;
 • переговори;
 • сукцесія підприємства.

Для вступу необхідно буде скласти письмовий іспит 26 липня 2019 року.

 

Big Data Analysis

Мова навчання: англійська
Тривалість навчання: 2 роки (4 семестри)
Вартість навчання за семестр:  2900 zł

Цей напрямок пов’язаний із вивченням фінансів та бухгалтерського обліку та спрямований на набуття студентами фахових знань, що необхідні для збору, зберігання та аналізу великих обсягів даних, вирішення пов’язаних з ними проблем за допомогою сучасних методів та ІТ-засобів сучасної аналітики.

Основні предмети:

 • поглиблені корпоративні фінанси;
 • будівельні дослідження моделей в R;
 • елементи описової статистики та статистичного висновку;
 • введення в VBA в квантовому аналізі;
 • статистична гіпотеза та властивості з використанням R;
 • аналіз взаємозв’язків фінансових даних;
 • лінійні регресії в аналізі;
 • будівництво та розвідка баз даних;
 • методи очищення та агрегування даних;
 • Oracle для створення баз даних;
 • розробка навичок управління проектами з елементами переговорів;
 • фінансова корпоративна звітність;
 • аналіз фінансових ринків;
 • розширений аналіз фінансових ринків;
 • байєсівський фінансовий аналіз;
 • фінансова математика;
 • фінансова економіка з макроелементами;
 • введення в Reuters, Bloomberg та інші бази даних;
 • введення в R, SAS, Matlab і Mathematica;
 • введення в Hadoop;
 • обробка даних у хмарі;
 • безпека даних;
 • розробка фінансових даних;
 • методи багатовимірного аналізу даних;
 • аналіз даних та моделювання з використанням R;
 • створення Big Data Interactive Analytics, використання PowerPivot, SharePoint, Tableau та MicroStrategy;
 • методи візуалізації та звітності даних із використанням MO та Tableau;
 • панель аналізу даних;
 • аналіз даних часових рядів;
 • симуляції та передбачення;
 • оптимізація фінансових даних;
 • webmining;
 • cоціальні медіа;
 • фінансування венчурного капіталу;
 • хакерська культура;
 • фінансовий аналіз та звітність;
 • фінансове бюджетування;
 • розширені корпоративні фінанси;
 • дослідження операцій;
 • маркетингові дослідження;
 • економічні дослідження;
 • використання Python;
 • використання SQL;
 • використання SAS.

Випускники можуть працювати:

 • менеджерами аналізу великих даних;
 • консультантами з бізнес-аналітики;
 • аналітиками фінансового ринку;
 • бізнес-аналітиками;
 • бізнес-консультантами;
 • спеціалістами у кожному відділі компанії, де знання фінансів та Big Data є обов’язковим;
 • працівниками фінансових відділів міжнародних корпорацій або фінансової установи.

Для вступу необхідно буде скласти іспит (онлайн-тест)  та надати сертифікат, що підтверджує знання англійської мови, наприклад, FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, виданий Кембриджським університетом; IELTS (> = 6,0 балів); TOEFL IBT (> = 87 балів); TOEIC (не менше 700 балів); LCCI (англійська для бізнесу – рівень 2, 3, 4); Лондонський тест на сертифікати англійської мови (PEARSON) – рівень 3, 4, 5.

Для детальнішої інформації заповніть, будь ласка, анкету.

Хочете бути в курсі новин?

Приєднуйтесь до нас у Telegram!

Корисні поради, важливі новини,
знижки та анонси подій щодо навчання в Польщі

Запрошуємо в телеграм-канал
Отримати консультацію